กินอาหารให้ได้โปรตีน โดยไม่ต้องง้อเนื้อสัตว์ กับ Quorn

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ซึ่งความต้องการโปรตีนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ น้ำหนักตัว รูปแบบกิจกรรมในการใช้ช

Continue reading »