ร.ร.จันทบุรีใช้ศก.พอเพียงสอนน.ร.ประหยัด

โรงเรียนจันทบุรี นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ช่วยประหยัดค่าอาหาร

ahr0cdovl3blmi5pc2fub29rlmnvbs9ucy8wl3vklzqxos8ymdk3ndiylzc0mtgyns0wmi5qcgc

ที่โรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวัชรลักษณ์ ตากใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในโรงเรียน โดยการนำเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ ปรับเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำบ่อเลี้ยงปลาดุก ปลานิล บ่อเลี้ยงกบ ปลูกลำไย และทำปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สำหรับนักเรียน ได้นำไปปรับใช้ที่บ้านของตนเอง รวมทั้งผลผลิตที่ได้ก็จะนำมาเข้าโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในโรงเรียนนานกว่า 10 ปี ทุกวันนี้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ และทางโรงเรียนสอยดาววิทยา จะยังคงจะยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป ด้าน นางสาวนิจจารีย์ กองทอง นักเรียนสอยดาววิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนของ
ตนเองได้มีการปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้ตนเองและเพื่อน ๆ รู้จักวิธีการลงมือทำและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงส่งเสริมให้รู้จักประหยัด และสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต